မြန်မာစီးပွားစီမံ အမှုဆောင်များအသင်း သဘောထား ကြေညာချက် (Statement of Myanmar Business Executives Association)

Home / News / မြန်မာစီးပွားစီမံ အမှုဆောင်များအသင်း သဘောထား ကြေညာချက် (Statement of Myanmar Business Executives Association)
မြန်မာစီးပွားစီမံ အမှုဆောင်များအသင်း သဘောထား ကြေညာချက်
Statement of Myanmar Business Executives Association
ရန်ကုန် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်