မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်းရုံးလိပ်စာအသစ်ကို အကြောင်းကြားခြင်း

Home / News / မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်းရုံးလိပ်စာအသစ်ကို အကြောင်းကြားခြင်း

ချစ်ခင်ရပါသော မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း အသင်းဝင်များခင်ဗျာ

မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်းရုံးကို ယခင်လိပ်စာဖြစ်သော အမှတ်(၅၀၈)၊ ၅လွှာ၊ စံရိပ်ငြိမ်ဂမုန်းပွင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ မှ ယခု အမှတ်(၆၀၂)၊ ၅လွှာ၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အသင်းသို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပတ်များမှာ ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ ယခင်ဖုန်းနံပတ်များ ဖြစ်သော 09 4200 699 02 သို့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါ‌‌ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။