မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း (MBE) က Supporting Partner အဖြစ် ပါဝင်ပံ့ပိုးထားပြီး မိတ်ဖက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် Enterprise Asia က ဦးစီးကျင်းပ

Home / News / မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း (MBE) က Supporting Partner အဖြစ် ပါဝင်ပံ့ပိုးထားပြီး မိတ်ဖက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် Enterprise Asia က ဦးစီးကျင်းပ

မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း (MBE) က Supporting Partner အဖြစ် ပါဝင်ပံ့ပိုးထားပြီး မိတ်ဖက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် Enterprise Asia က ဦးစီးကျင်းပသည့် International Innovation Summit (2023) ကို (2023) ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (1) ရက်နေ့က ထိုင်ဝမ် – တိုင်ပေ ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ညစာစားပွဲ အခမ်းအနားသို့ မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအသင်း (MBE) ကိုယ်စား Dr. အေးအေးလှိုင် နှင့် Dr. သဉ္ဇာယု တို့ပါဝင်သည့် MBE ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အနေဖြင့် ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။